Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Projektkompaniet i Motala AB 10 jan 2024

Integritetspolicy 

Den personliga integriteten och digitala säkerheten är något vi värnar om på Projektkompaniet i Motala AB. Vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild levande individ, exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress och bilder m.m. Denna integritetspolicy riktar sig till anställda, kunder, intressenter och leverantörer. Projektkompaniet i Motala AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter så att det sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. 

Så här behandlar vi dina personuppgifter: 

För att ha rätt att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i lagen (GDPR). Vid kontakt med oss eller när du använder Projektkompaniets tjänster behandlar vi personuppgifter enligt riktlinjerna som beskrivs nedan för att kunna upprätthålla vår del av avtalet. 

Anställda, praktikanter m.m. 

Projektkompaniet behandlar de personuppgifter som du lämnat till oss i samband med anställningsavtalet. Personuppgifter kan vara namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-postadress, fotografi, kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter samt annan information som du lämnat till oss som är nödvändig för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag och vårt anställningsavtal med dig. Vid behandling av fotografi för marknadsföring tillfrågas anställd, praktikant m.m. innan och ett muntligt samtycke ska finnas. Det förekommer att vi behöver behandla känsliga uppgifter om dig. Dessa behandlas endast i syftet för att upprätthålla våra skyldigheter som arbetsgivare. 

Kunder och Leverantörer:

För att Projektkompaniet ska kunna upprätthålla en framtida relation till kunder och leverantörer kan det förekomma att vi behandlar namn, e-postadress, adress, telefonnummer  och befattning om kunder och leverantörer. 

Intressenter:

Inkommande ansökningar och intresseanmälan behandlas endast i den omfattningen som är nödvändig. Dvs. inga ansökningar eller intresseanmälan behandlas för annat än vad de är avsedda för. 

Vem ansvarar för dina personuppgifter: 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Projektkompaniet i Motala AB (559188-1197, Drottninggatan 50, 591 27 Motala).

Personuppgiftsbiträden:

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system. Dessa HR-programvarusystem har stöd för administration, tid och närvaro, lönekörning och andra arbetsflöden samt lagring av uppgifter om anställda, till exempel personlig information. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. 


Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga: 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Kunduppgifter sparas så länge det finns en kundrelation. Vid inskickat CV sparas CV i max två år med grund till Diskrimineringslagen 2008:567. 

Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter, kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Kontaktuppgifter:

Örvar Kristinsson (VD,projektledare, försäljnings-och personalansvarig)
orvar@projektkompaniet.com
073–097 78 73

Johanna Ek (Administratör)
johanna@projektkompaniet.com
073-705 06 62

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken.

Tack för att du tagit dig tid att läsa vår integritetspolicy!