Konstruktion

Experter på konstruktion

Projektkompaniet har djupgående teknisk kunskap och erfarenhet inom konstruktion. I ditt projekt fungerar konstruktören som en viktig resurs för projektledare och andra intressenter genom att tillhandahålla teknisk support och vägledning under hela projektets livscykel.

I vårt konstruktionsarbete säkerställer vi att gällande byggstandarder och föreskrifter följs. Ditt byggprojekt hanteras på ett professionellt och kompetent sätt, vilket bidrar till att det slutförs framgångsrikt och inom angivna ramar.

 • I projekteringsfasen säkerställer konstruktören att byggnaden är konstruerad på ett säkert och hållbart sätt.
 • Med ett nära samarbete med projektörer för ex brand och installationer bidrar konstruktören till att optimera dimensioner, kostnadseffektivitet och funktionalitet.
 • Genom att i ett tidigt skede identifiera eventuella brister och hitta möjligheter till optimering minimeras risker för fel och förseningar.

Kontakta oss

  Björn Arman
  bjorn@projektkompaniet.com
  070-722 68 21

  Därför ska du välja Projektkompaniet

  Proffsigt

  Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

  Tidseffektivt

  Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

  Långsiktigt och transparent

  Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

  Tidigare uppdrag