Förstudie byggprojekt

Förstudie - grundläggande för framgångsrika projekt

En förstudie är en investering i projektets framgång och effektivitet på lång sikt. Som inledande fas för ett byggprojekt gör vi en bedömning av genomförbarhet och risker, fastställer en budget och mål, samt utvecklar en plan för att uppnå projektets syfte och mål. Utifrån vår mångåriga erfarenhet ser vi även om projektet är livskraftigt eller riskerar att inte kunna uppfylla sina mål.

 • Strategier tas fram utifrån identifierade och utvärderade potentiella risker vilket minimerar deras påverkan på projektets framgång.
 • Du får möjlighet att ta välgrundade beslut efter förstudiens bedömda budget. Vi ser över olika alternativ och optimerar användningen av tillgängliga resurser.
 • Projektets mål och krav definieras och utifrån det skapas en tydlig plan och strategi för hur dessa ska uppnås. Detta ger en ram för att organisera och genomföra projektet på ett effektivt sätt.

Kontakta oss

  Örvar Kristinsson
  orvar@projektkompaniet.com
  073-097 78 73

  Därför ska du välja Projektkompaniet

  Proffsigt

  Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

  Tidseffektivt

  Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

  Långsiktigt och transparent

  Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

  Tidigare uppdrag