Storkök

Flexibla och smarta lösningar

Vi har specialiserad kunskap och erfarenhet inom utformning och planering av storkök och restaurangkök med förståelse för de behov och krav som finns för matberedning och servering i en kommersiell miljö.

En storköksprojektör är oumbärlig för att säkerställa att ditt storkök är optimerat för att uppfylla verksamhetens behov och krav på effektivitet, säkerhet och hygien.

 • Storköksprojektören designar en effektiv layout med maximerat arbetsflöde för en effektiv arbetsplats. Lämplig utrustning tas fram som passar behoven för matlagning, lagring och servering.
 • Vi följer branschstandarder och riktlinjer för livsmedelssäkerhet och hygien samt ser till att skapa ett säkert och hygieniskt storkök.
 • Kostnader och behov av resurser minimeras genom optimering av layout och utrustning.

Kontakta oss

  Jennie Åleheim
  jennie@projektkompaniet.com
  070-320 40 87

  Därför ska du välja Projektkompaniet

  Proffsigt

  Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

  Tidseffektivt

  Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

  Långsiktigt och transparent

  Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

  Tidigare uppdrag