Inmätning med GPS

Precision och effektivitet med inmätning via GPS

Inmätning med GPS i ett byggprojekt möjliggör noggrannhet, effektivitet, dokumentation och kostnadsbesparingar. Det är en teknik som hjälper till att säkerställa att byggprojektet genomförs på ett säkert och framgångsrikt sätt.

GPS-inmätning resulterar i digitala data som kan användas som dokumentation för projektet. Detta gör det lättare att sammanställa avgörande information och att kommunicera med olika intressenter.

 • GPS-teknik möjliggör snabb och exakt inmätning av byggnadsplatser och markområden. Detta är särskilt användbart för att ta fram ett säkert underlag för befintliga förutsättningar.
 • Inmätning med GPS är snabbare och mer effektivt än traditionella metoder som kräver manuell mätning och användning av fysiska verktyg. Detta sparar tid och minskar risken för felaktigheter och avvikelser.
 • Genom att använda GPS-inmätning minskas behovet av manuell arbetskraft och fysiska mätinstrument, vilket leder till kostnadsbesparingar för projektet.

Kontakta oss

  Örvar Kristinsson
  orvar@projektkompaniet.com
  073-097 78 73

  Därför ska du välja Projektkompaniet

  Proffsigt

  Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

  Tidseffektivt

  Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

  Långsiktigt och transparent

  Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

  Tidigare uppdrag