Utredning byggprojekt

Ta hjälp av en expert

En utredning inom vårt område kan exempelvis vara att ta fram förberedande information inför ett byggprojekt eller en analys av utförandet i konstruktion efter en uppkommen skada.

Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi er att se orsak och verkan. Vi identifierar och sammanfattar påverkande faktorer.

 • Genom att tidigt identifiera och utvärdera handlingsalternativ och potentiella risker kan en utredning minimera påverkan för kommande projekt.
 • Vid en skada kan du få en bedömning av omfattningen samt orsak till att skadan uppstått och vad som behövs för avhjälpande.
 • Vi kan ta fram en åtgärdsplan och kalkyl för bedömda åtgärder.

Kontakta oss

  Örvar Kristinsson
  orvar@projektkompaniet.com
  073-097 78 73
  Björn Arman
  bjorn@projektkompaniet.com
  070-722 68 21

  Därför ska du välja Projektkompaniet

  Proffsigt

  Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

  Tidseffektivt

  Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

  Långsiktigt och transparent

  Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

  Tidigare uppdrag