Byggkalkyl

Varför är en byggkalkyl så viktig?

En ekonomisk bedömning för projektet används som underlag för planering och genomförande. Hos Projektkompaniet använder vi oss av analyser och nyckeltal samt vår erfarenhet, för att ta fram kostnadsbedömningar, kalkyler och uppföljningar med god överensstämmelse.

En kalkyl är avgörande för att säkerställa att ditt byggprojekt genomförs inom budget och ger viktig information och underlag för beslut som behövs under hela projektets livscykel. Olika alternativ kan tas fram för bedömning och utvärdering vilket ger möjlighet till optimerade beslut för projektets resultat.

 • En kalkyl ger en uppskattning av de totala kostnaderna för byggprojektet, inklusive material, arbetskraft, utrustning och andra utgifter.
 • Du får en grund för att skapa och övervaka projektets budget. Eventuella budgetavvikelser kan hittas och hanteras för att hålla projektet inom budget.
 • En kalkyl ger viktig information som kan användas som underlag för olika beslut i planerings- och genomförandefaserna av ett byggprojekt.

Kontakta oss

  Örvar Kristinsson
  orvar@projektkompaniet.com
  073-097 78 73

  Därför ska du välja Projektkompaniet

  Proffsigt

  Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

  Tidseffektivt

  Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

  Långsiktigt och transparent

  Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

  Tidigare uppdrag