Kontrollansvarig

Varför behöver man ha en kontrollansvarig?

Enligt lag ska en kontrollansvarig utses för större byggnad-, rivnings och installationsprojekt. Där har vi den certifierade kompetensen för ditt projekt.

Byggherrens ansvar att ta fram en kontrollplan överlåts till kontrollansvarige som säkerställer att tillämpliga lagar, förordningar och byggnormer för byggprojektet följs.

 • Genom kontroll säkerställs att projektet uppfyller ställda kvalitetskrav och att fel eller brister uppmärksammas.
 • Kontrollansvarige ansvarar för att säkerställa att arbetsplatsen och byggprojektet följer säkerhets- och hälsobestämmelserna.
 • Relevanta händelser som inspektioner, godkännanden och eventuella avvikelser i projektet dokumenteras.

Kontakta oss

  Mats Spång
  mats@projektkompaniet.com
  070-351 01 51

  Därför ska du välja Projektkompaniet

  Proffsigt

  Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

  Tidseffektivt

  Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

  Långsiktigt och transparent

  Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

  Tidigare uppdrag