Projektkompaniet erbjuder...

 • A-Projektering

  A-Projektering handlar om att ta fram funktionella och ändamålsriktiga planlösningar, bygglov som håller kommunernas krav, och handlingar som bidrar till hög effektivitet i ditt byggprojekt. Projektkompaniet i Motala AB gör just detta. Vi bidrar också med en personlig kontakt som gör att du kan känna dig trygg med att ditt projekt projekteras på allra bästa och mest ekonomiskt fördelaktiga sätt.

  Kontakt
  • Karl Johansson: 0725726118
  • Björn Arman: 0707226821
 • A-Projektering

  A-Projektering handlar om att ta fram funktionella och ändamålsriktiga planlösningar, bygglov som håller kommunernas krav, och handlingar som bidrar till hög effektivitet i ditt byggprojekt. Projektkompaniet i Motala AB gör just detta. Vi bidrar också med en personlig kontakt som gör att du kan känna dig trygg med att ditt projekt projekteras på allra bästa och mest ekonomiskt fördelaktiga sätt.

  Kontakt
  • Karl Johansson: 0725726118
  • Björn Arman: 0707226821
 • A-Projektering

  A-Projektering handlar om att ta fram funktionella och ändamålsriktiga planlösningar, bygglov som håller kommunernas krav, och handlingar som bidrar till hög effektivitet i ditt byggprojekt. Projektkompaniet i Motala AB gör just detta. Vi bidrar också med en personlig kontakt som gör att du kan känna dig trygg med att ditt projekt projekteras på allra bästa och mest ekonomiskt fördelaktiga sätt.

  Kontakt
  • Karl Johansson: 0725726118
  • Björn Arman: 0707226821
 • Utredningar

  Utredningar handlar om att analysera och säkerställa information om en frågeställning inför framtida beslut. Projektkompaniet ser genom strukturerat och noggrant arbete till att kartlägga tekniska och verksamhetsmässiga förutsättningar, identifiera beslutspunkter och sammanställa information till underlag för beslutande.

  Kontakt
  • Örvar Kristinsson: 0730977873
 • Projekteringsledning

  I projekteringsprocessen formuleras många förutsättningar som blir helt avgörande för ett framgångsrikt projekt. Projekteringsledning handlar om ledarskap - att leda, styra och samordna samtliga konsulter och leverantörers arbete under projekteringen - och att värna om ett kreativt och positivt samarbetsklimat.

  Kontakt
  • Örvar Kristinsson: 0730977873
  • Malin Heurlén: 0767201040
 • Utredningar

  Utredningar handlar om att analysera och säkerställa information om en frågeställning inför framtida beslut. Projektkompaniet ser genom strukturerat och noggrant arbete till att kartlägga tekniska och verksamhetsmässiga förutsättningar, identifiera beslutspunkter och sammanställa information till underlag för beslutande.

  Kontakt
  • Örvar Kristinsson: 0730977873
 • Byggkalkyl

  Kalkylering handlar om att genom beräkningar göra en ekonomisk bedömning för projektet som underlag för planering och genomförande. Projektkompaniet ser genom att sin förmåga att analysera samt kunskap om såväl nyckeltal som tillämplighet till att kunna utföra kostnadsbedömningar, kalkyler och uppföljningar med god överensstämmelse.

  Kontakt:
  • Örvar Kristinsson: 0730977873
 • BIM-samordning

  BIM är ett begrepp som i dagsläget är en självklarhet inom byggprojektering. BIM handlar inte bara om att projektera i 3D, utan att arbeta i modeller som genererar information som gör det lätt att koordinera, samordna och plocka ut de uppgifter du söker. Allt för att effektivisera ditt byggprojekt. Projektkompaniet erbjuder inte bara projektering i kraftfulla programvaror utan kan också tillhandahålla BIM-samordning.

  Kontakt
  • Björn Arman: 0707226821
  • Karl Johansson: 0725726118
 • Byggledning

  Byggledning handlar om att planera och styra projektet under genomförande och överlämnande. Projektkompaniet ser genom god samarbetsförmåga och hög effektivitet till att projekt koordineras och utförs enligt tidsplan, ekonomiska innehålls och överlämning sker i enlighet med tecknat kontrakt mellan entreprenör och byggherre.

  Kontakt
  • Örvar Kristinsson: 0730977873
 • A-Projektering

  A-Projektering handlar om att ta fram funktionella och ändamålsriktiga planlösningar, bygglov som håller kommunernas krav, och handlingar som bidrar till hög effektivitet i ditt byggprojekt. Projektkompaniet i Motala AB gör just detta. Vi bidrar också med en personlig kontakt som gör att du kan känna dig trygg med att ditt projekt projekteras på allra bästa och mest ekonomiskt fördelaktiga sätt.

  Kontakt
  • Karl Johansson: 0725726118
  • Björn Arman: 0707226821
 • Konstruktion

  Projektkompaniet i Motala AB har lång och bred erfarenhet av att projektera konstruktioner. Vi har också lång erfarenhet av att utföra konstruktions- och stabilitetsberäkningar. Vi lägger stor vikt i att hitta kostnadseffektiva lösningar samt att hitta lösningar som går smidigt att montera och utföra.

  Kontakt:
  • Björn Arman: 0707226821
  • Karl Johansson: 0725726118
  • Jakob Andersson: 0767728264
 • Projektledning

  Projektledning handlar om att med tilldelade resurser, planera och styra ett projekt mot uppsatt mål. Projektkompaniet ser genom sitt breda kunnande, engagemang och nära samarbete till att ditt projekt genomförs på mest fördelaktiga sätt.

  Kontakt
  • Örvar Kristinsson: 0730977873
  • Malin Heurlén: 0767201040