Vasa Värme – Fjärrvärmepanna, Ekerö

För Vasa Värmes räkning projekterar vi byggnaden för en fjärrvärmepanna på Ekerö.

Vårat uppdrag:

  • Huvudkonstruktör
  • Projektering och dimensionering av stålstomme med fackverk och platsgjutna väggar
  • pålad grundläggning

Projektet är klart våren 2020