Nytt projekt – Kv Ostkupan, Linköping

Vi tackar Gärahovs Bygg AB för förtroendet att projektera ytterligare ett projekt! Denna gång gäller det ombyggnation av studentbostäder i Linköping!
Projektet innebär A- och K-projektering.